KUTNÁ HORA - Památky, památníky a další... 

Památník hornických bouří ..

Nad Kaňkem se zvedají poslední výběžky Českomoravské vrchoviny zvané Kaňkovské vrchy. Na západním návrší těchto vrchů, které se také nazývá Kalvárie, je nad ústím středověké šachty nasypána mohyla a vchod do starého díla proměněn...

Velký rybník..

Velký, dříve Dolní královský, rybník byl obnoven v roce 1850. Vznikla zde tehdy údolní přehrada, která měla za úkol zadržovat vodu a vhodně regulovat její přívod na mlýny a další, zejména hutní, závody pod ní.  ...

Mlýny v údolí Vrchlice... 

V době středověkého dobývání v  Kutné Hoře pracovalo v údolí Vrchlice několikero mlýnů, z nichž část je v dnešní době v ubohém stavu. Jednou z trosek, byť nádhernou a romantickou, je i mlýn Cimburk a....

Kutnohorská kostnice

Kostnice byla původně hřbitovním kostelem zdejšího cisterciáckého kláštera. Hřbitov byl poznamenán zajímavou událostí, která zásadně změnila jeho historii. Roku 1278 byl poslán opat Jindřich s poselstvím Přemysla...

 Kutná Hora, ve středověku jedno z nejdůležitějších měst Českého království, vděčila za svůj vznik, slávu a hospodářskou i politickou moc bohatému nalezišti stříbra. První písemné zprávy o dolování pocházejí z poloviny 13.stol., ale je zřejmé, že jeho skutečný počátek musíme klást do dávnější minulosti.