KUTNÁ HORA - Historie a další 

Počátky dolování na kutnohorsku ..

Zpracování stříbra v blízkém okolí Kutné Hory je doloženo již v 10. století, kdy na slavníkovském hradišti v nedalekém Malíně  pracovala mincovna. Přibližně v letech 981 – 995 zde razil Soběslav Slavníkovec denáry s opisem Malin Civitas. Tuto...

Obnova dolování v Kutné Hoře v 19. století

V roce 1872 se rozhodla rakouská státní správa obnovit dolování v Kutné Hoře. V roce 1875 byla založena Skalecká šachta. Tato šachta byla vyhloubena do hloubky 252 metrů. Byly zde však nalezeny jen chudé rudy a proto dolování bylo v roce 1883 zastaveno.   ...

Středověké doly Oselského pásma... 

Úvodních 280 bm důlního díla (prakticky současná prohlídková trasa) má z báňského hlediska charakter spojnice několika dolů v první, tedy nejmělčí úrovni, na styku křídového nadložního útvaru s produktivním kutnohorským krystalinikem. Klikatící se chodba ...

Středověké důlní dílo na Oselském pásmu.

Kutná Hora, ve středověku jedno z nejdůležitějších měst Českého království, vděčila za svůj vznik, slávu a hospodářskou i politickou moc bohatému nalezišti stříbra. První písemné zprávy o dolování pocházejí z poloviny 13.stol., ale je ...

 Kutná Hora, ve středověku jedno z nejdůležitějších měst Českého království, vděčila za svůj vznik, slávu a hospodářskou i politickou moc bohatému nalezišti stříbra. První písemné zprávy o dolování pocházejí z poloviny 13.stol., ale je zřejmé, že jeho skutečný počátek musíme klást do dávnější minulosti.