KUTNÁ HORA - důlní díla apod 

Propady na Kaňku a jejich podzemí.. ..

Tato propadlina vznikla v roce 1969 propadem starých dobývek mezi doly Kříž (Barbora) a Vidrhol na Turkaňském pásmu. Než se ale začneme věnovat této propadlině, všimněme si propadu nového na cestě od...

Štola Čtrnácti pomocníků v Milíně 

První zmínky o štole pocházejí z roku 1883. Tehdy byly zahájeny nové báňské práce na štole. Je tedy zřejmé, že štola je mnohem staršího data. V roce 1898 bylo zahájeno hloubení staré Turkaňské šachty.  ...

Panská jáma... 

Jednou z našich dalších zastávek po montánních památkách Kutné Hory se stala Panská jáma, respektive to, co z ní zůstalo do dnešních dnů. Panská jáma se nachází v katastru obce Kaňk.  ...

Důl Turkaňk... 

V roce 1939 podává Báňský úřad v Kutné Hoře krátký referát o využitelnosti a výnosnosti nového dolování. Na otevření dolu byl vypracován návrh ing. Majera.  Dle tohoto návrhu měla být zaražena na jižním úseku šachta ...

Štola sv.Jiří... 

Po nálezu dolu se mylně předpokládalo, že systém štol náleží nejproslulejšímu kutnohorskému dolu Osel. A i když systém leží v tzv. Oselském pásmu, vlastní důl míjí. Podle nejnovějších poznatků se zřejmě jedná ...

Poličanská štola

Při putování údolím říčky Vrchlice, pod obcí Poličany, přicházíme k ústí Poličanské štoly, také zvané Dänemarské. Z hornického a ložiskového hlediska se jedná o vcelku nevýznamnou průzkumnou štolu dlouhou zhruba 100 metrů ...

Štola u Bylanky

Štola, jenž je součástí zdejší naučné stezky, se nalézá v údolí Bylanky, nedaleko ústí středověkých důlních děl ražených na některé z tzv. Maurských žil. Jejich název je odvozen od dolu Maur, který ležel...

Jarošec - Černá ruda

Počátky dolování rudy v oblasti sahá až do 16. století. Důlní dílo a dobývky Na Černé rudě je pozůstatkem doby novější. Na začátku 18. století zde začíná těžit K.J. Bredda. Výrazný rozmach dobývání rudy spadá..

Štola sv. Antonína Paduánského

Poměrně hluboký zářez v údolí říčky Vrchlice často lákal havíře k odkryvu, ve skalních výchozech, stříbronosných rudních žil. Čtyřicetimetrový výškový rozdíl údolí k okolní krajině umožňoval otvírky nezvětraných...

Průzkumné štoly v údolí Vrchlice

Úsek údolí od Velkého rybníka po dnešní město patří mezi nejkrásnější a turisty frekventovaná místa v okolí Kutné Hory.  Do dnešní doby se zde zachovalo poměrně velké množství, především průzkumných, štol. Mezi nejznámější...

 © montanya.org 2006