KUTNÁ HORA

Doprava do dolů a vybavení havířů. 

   K dopravě hroníků do dolu sloužily nejčastěji žebříky různých typů. Mohla to být prkna s vyřezanými otvory pro nohy, klády šikmo opřené o stěnu šachty s vysekanými schůdky nebo obyčejné příčkové žebříky. Kromě toho sjížděli havíři do úklonných šachet na kožené zástěře a přidržovali se lana, nebo mohli být spouštěni vrátky. 
 Havíři fárali v pracovním oděvu, jehož hlavní součástí byla režná plátěná perkytle, tj. volný kabátec s kápí. Perkytle sahala až ke kolenům a byla přepásána opaskem, nebo byla kratší, s krátkými rukávy, a nosila se zastrčená do kalhot. Oblečení spodní části těla bylo dosti různorodé. Havíři pracující na čelbách při těžbě rudy nosili kožené kalhoty a vysoké kožené boty nad kolena, nebo si kolena chránili nákolenicemi. Ostatní dělníci měli nízké boty a punčochy nebo plátěné kalhoty. Kožená hornická zástěra, tzv. flek se začala používat až v 16. století. Do té doby její funkci zastávaly kožené kalhoty. 

Fotografie. Prkno s otvory pro nohy a dopravu materiálu. Přibyl 2005

   K nezbytné výbavě havířů patřil nízký kahánekz pálené hlíny s hubičkou, většinou s průvlečným otvorem pro uchopení. Používaly se také kahany s ouškem nebo jednoduché kahany miskovitého tvaru. Do kahanu se vkládaly kroužky loje a lněný knot. K rozšíření kovových kahanů došlo až v 18. století. 

    

ZDROJ: Kutnohorské dolování. Jana Pechočová

  

® Speleo klub Kladno 2005