PRŮZKUMY

   

 

Průzkumné štoly v údolí Vrchlice   

Text Pavel Přibyl 2005 aktualizace Suchanek 2006
   Úsek údolí od Velkého rybníka po dnešní město patří mezi nejkrásnější a turisty frekventovaná místa v okolí Kutné Hory.  Do dnešní doby se zde zachovalo poměrně velké množství, především průzkumných, štol. Mezi nejznámější důlní díla patří zejména štola sv. Antonína Paduánského. 

Fotografie Přibyl 2005
   K dalším lokalitám patří štoly naproti Wagenknechtovu mlýnu, u Vrbového a Spáleného mlýna.  Poličanská štola s vkusně opraveným portálem je sice z hornického a ložiskového hlediska nevýznamná průzkumná štola dlouhá zhruba 100 metrů, sledující téměř nezrudněnou poruchovou zónu, na druhou stranu se stala poutní zastávkou naučné stezky. Budete-li procházet údolím proti toku říčky Vrchlice k Velkému rybníku, spatříte ve skalách množství nejrůznějších štol a štolek. Příkladem nedávno zazděná štola u Spáleného mlýna se zachovalým komínem (snímek dole). 
Foto, komín průzkumné štoly u Spáleného mlýna. 

   Množství štol souvisí  s rozvojem hutnictví ve druhé polovině 16. století v povodí Vrchlice. Proč zde? Vodní tok byl využíván k pohonu stoup a měchů na dmýchání vzduchu. Přímo naproti štole sv. Antonína Paduánského naleznete zachovalý náhon vody k bývalé huti. Mnoho z průzkumných štol je dnes zazděno a nepřístupných. 

   Během našeho dalšího putování za hornickými památkami v údolí toku Vrchlice 1.5 2005 byla nafocena další průzkumná díla zejména v okolí štoly sv. Antonína Paduánského. Malou ukázku naleznete na fotografiích dole. Jde však o díla, která nejsou zaznamenána v kutnohorských publikacích a tedy díla nižšího významu. 

Foto vpravo, zazdívka štolky pod Velkým rybníkem. 

  

 Fotografie nahoře ukazují štolu u Vrbového mlýna. V první z nich se stále údajně provádí průzkum. Poblíž ve skále jsou zazděné další dvě bezejmenné štolky.

 

ZDROJE:

Stříbrná stezka v Kutné Hoře Petr Pauliš, Miloslav Mikuš

Sláva a zánik kutnohorského dolování František Bedřich Vrátný

 


Bezejmenná štola u Poličanské štoly. Foto Přibyl 2005.


Další zazdívka.Foto Přibyl 2005


Zatopená štola v údolí Vrchlice. Foto Přibyl 2005

Letecký pohled na údolí toku Vrchlice, klikněte pro jeho zvětšení...