POD KAŇKEM

   

 

Štola Čtrnácti pomocníků

 
   Uvedenou lokalitu vyjímáme z nepřístupné části webu. Důvodem jest obrázek níže. Štola pochází z první poloviny 19. století. Vstupní partie štoly tvoří eliptické vyzdění s patrnými letopočty na stěnách. Štola byla koncem 19. století propojena s Turkaňským pásmem a posléze propojena překopem s nově raženou Turkaňskou šachtou

Barevná fotografie montanya.org 2007, černobílá archiv montanya.org
     

  Štola byla v období poválečné těžby prodloužena až k Panské jámě, kdy míjí zatopenou Skaleckou štolu a Nifelské pásmo. Před Panskou jámou je dnes zával. Štola vede v přímém směru přes 1km skrze zabetonovaná žilná pásma.  Uvedeným dílem byla překřížena téměř všechna pásma, jmenujme například Karlovu žílu, Čtrnácti pomocníků, žílu Rejskou, Václavskou, Turkaňskou a další. Až po žílu Václavskou jsou všechny odbočky ze štoly zazděny. Turkaňské pásmo je poměrně rozsáhlé a je přístupné ze štoly Čtrnácti pomocníků. V této oblasti je k vidění několik dobývacích komor. 

Klikni pro zvětšení! Letecký snímek oblasti s vyznačenou štolou, klikněte pro jeho zvětšení...

   Naposledy byla štola zmáhána v roce 1998, kdy byla čištěna od sedimentů. Štola byla zanesena během poválečné těžby mezi Rejským pásmem a jejím ústím. Štola je vystrojena kolejemi a uzavřena mřížemi, nově i zazděna v celém profilu. Štola i v současné době odvádí důlní vodu z části 1. patra. 

   Úryvek z privátní části webu

  "Procházíme úvodní partií štoly Čtrnácti pomocníků. Vyzděná klenbová část končí a přichází nevyztužený profil štoly, který nás bude provázet celou cestu. Koleje na počvě jsou částečně pod vodou, položená prkna však umožňují pohodlnou chůzi. 

Ve starých dobývkách...Foto Přibyl 2005

   Poměrně často míjíme odbočky do stařin, mnohé zazděné s větracími otvory. Koleje končí u betonové hráze s propustí, vysoké 5 metrů. Právě kvůli hrázi zde byla vyrubána komora. Vzhledem k čáře vodní hladiny, jenž je znatelná za zdí na stěně štoly, máme štěstí. Čára je deset cm pod stropem.

  Zhruba 60 cm nad počvou jsou ve štole podélně zapuštěny profily, jenž jsou nad vodní hladinou. Pokračujeme dále štolou, cestu místy usnadňují položená prkna na profilech. Posléze se nacházíme na umrněném nárazišti jámy Turkaňk. První patro v hloubce 212 metrů. Pár metrů pod ohlubní je vodní hladina. Směrem vzhůru směřuje lezní oddělení... "

 Jámě Turkaň se věnujeme na tomto místě

 

Speleo klub Kladno 2005

   


Vstupní partie štoly. Foto Přibyl 2005


Každou chvíli míjíme odbočky do stařin. Foto Přibyl 2005

Vysoká vodní hráz. Foto Přibyl 2005


Zabezpečené odpočky ze štoly Čtrnícti pomocníků. Foto Přibyl 2005

Ve starých dobývkách...Foto Přibyl 2005