POLIČANSKÁ ŠTOLA

   

 

Poličanská štola - Dänemark.     

Text Pavel Přibyl
   Při putování údolím říčky Vrchlice, pod obcí Poličany, přicházíme k ústí Poličanské štoly, také zvané Dänemarské. Z hornického a ložiskového hlediska se jedná o vcelku nevýznamnou průzkumnou štolu dlouhou zhruba 100 metrů, sledující téměř nezrudněnou poruchovou zónu.  

Fotografie Přibyl 2005

   Štola je dle místních pramenů zajímavá především  z hlediska historie důlního měřičství a vývoje důlní kartografie. Důlní mapa, na obrázku vpravo, z roku 1534 je zřejmě nejstarší důlní mapou ve střední Evropě. Nákres představuje informativní pracovní náčrt, který byl výsledkem komisionální prohlídky nařízené nejvyšším mincmistrem. Je pozoruhodná tím, že se na ní uplatňují kartografické principy, které se v běžné praxi začaly používat mnohem později. Poprvé bylo uplatněno měřítko, orientace dle světových stran, ložiskových podrobností a podobně. 

Fotografie vlevo, štole před uzavřením.

Štola své pojmenování zřejmě získala po národnosti zde pracujících havířů, byla založena již koncem 14 století za účelem průzkumu zdejších žil, dobývaných severněji dalšími důlními díly. Při její ražbě, která postupovala východním směrem, bylo zastiženo pouze několik nevýznamných struktur. Štola byla velmi klikatá a zastihla ve vzdálenosti asi 150 metrů žílu 9 až 10 h.  Její provoz však s přestávkami pokračoval další dvě století.  Štola byla obnovena v letech 1769 - 1770, kdy bylo pokračováno v dalším průzkumu.

   Štola byla obnovena do vzdálenosti 50 metrů k žíle směru 3 a 4 h a úklonu 39°. Pro jalovost rudy byly veškeré práce ukončeny. I během druhé světové války zde bylo celkem živo. Důlní dílo bylo používáno jako skladiště trhavin pro ražení dalších průzkumů v okolí a zejména štoly Antonína Paduánského. 

   Štola je dnes zabezpečena mříží a uzamčena. 

ZDROJE:

Stříbrná stezka v Kutné Hoře Petr Pauliš, Miloslav Mikuš

Sláva a zánik kutnohorského dolování František Bedřich Vrátný

Speleo klub Kladno 2005

   


Poličanská štola.  Foto Přibyl 2005.


Původní štola Dänemark.


Mapa Poličanské štoly od Zikmunda Práška z roku 1534


Letecký snímek s lokalcí štoly, klikněte na odkaz pro zvětšení obrázku..