PANSKÁ JÁMA

   

 

Panská jáma - Kaňk.     

Text a fotografie Pavel Přibyl
   Jednou z našich dalších zastávek po montánních památkách Kutné Hory se stala Panská jáma, respektive to, co z ní zůstalo do dnešních dnů. Panská jáma se nachází v katastru obce Kaňk.  

 

 

 Patrné pozůstatky důlního díla jsou dodnes znatelné na soukromém pozemku a tak přístupná zůstává pouze stavba bývalé trafostanice a nevýrazný pozůstatek haldy. Pod stanicí se, též na soukromém pozemku, nalézá portál krátkého překopu, kterým byla jáma zasypávána. (viz fotografie nahoře). První zmínky o Panské jámě pocházejí z 16. století. Jáma byla po II.sv. válce znovu vyzmáhána a bylo založeno náraziště 3. patra.  Touto šachtou měla být zastižena sledná chodba Benátské žíly v hloubce okolo 200 m. Benátcká žíla byla naražena průzkumným překopem ze Staročeského pásma, zřejmě z dolu Kuntery. Až do ukončení likvidačních prací na dole Turkaňk v roce 1992 sloužila Panská šachta jako výdušná jáma dolu.

   V současné době se nelze překopem od dolu Turkaňk k Panské jámě dostat. V překopu zvolna stoupá hladina vody a štola je zastižena mohutným závalem. Zásyp jámy?

 

ZDROJE:

Stříbrná stezka v Kutné Hoře Petr Pauliš, Miloslav Mikuš, hornictvi.info...

Sláva a zánik kutnohorského dolování František Bedřich Vrátný

Speleo klub Kladno 2005

   


Bývalá trafostanice  Panské jámy...


Překop k Panské jámě, vyzděná část kdy štola nafárala stařiny...


K Panské jámě...


Letecký snímek s lokalcí jámy, klikněte na odkaz pro zvětšení obrázku..