ŠTOLA SV. JIŘÍ

   

 

Štola sv. Jiří na Oselském pásmu.     

Text Pavel Přibyl
   Štola sv. Jiří patří bezesporu mezi nejzajímavější technické pozůstaty po středověkém dolování v Kutné Hoře.  V současné době je v délce 280 metrů přístupna veřejnosti v rámci prohlídky zdejšího muzea. Podzemím města nás provázela znalá průvodkyně, které patří náš dík. Ač je štola veřejně přístupná, prohlídka bez turistických nadšenců je stále poměrně působivá. 

Fotografie Přibyl 2005
   Štola byla objevena v roce 1967 při hydrogeologickém průzkumu. Systém dolu představuje unikátní ukázku starého kutnohorského dolování s chodbičkami malých profilů s úklonnými jámami a zatopenými dobývkami. Průměrná šířka chodeb se pohybuje okolo 70 cm, výška od 70 do 300 cm. Důl částečně prochází šedými svorovými rulami těsně pod křídovými slepenci. 

   Po nálezu dolu se mylně předpokládalo, že systém štol náleží nejproslulejšímu kutnohorskému dolu Osel. A i když systém leží v tzv. Oselském pásmu, vlastní důl míjí. Podle nejnovějších poznatků se zřejmě jedná o štolu sv. Jiří, která odvodňovala stejnojmenný důl, který byl v činnosti již ve třicátých letech 14. století. Štola směřuje zhruba na severozápad k někdejší Kouřimské bráně. Systém proniká do soustavy chodbic a hloubení mezi bývalými doly Sv. Jiří a Čapoch. Úvodní část tohoto díla sloužila pouze k vodohospodářským účelům. Celý tento složitý odvodňovací systém pochází z 15. století a k jeho dokončení došlo až v první polovině 16. století, krátce před dokončením prací na oselských dolech. Při dalších průzkumech zde byly objeveny další podzemní prostory a rozsáhlé dobývky na Čapčošské žíle. 

   Podzemí štoly sv. Jiří je bohatě zdobeno krápníkovou a sintrovou výzdobou, tvořící na některých místech dolu výlitky a negativy původního dřevěného vybavení dolu - korýtek, prkenných podlah a zbytků výztuže. K zajímavostem patří i zasintrovaný dřevěný žebřík v zatopené šachtě. 

ZDROJE:

Stříbrná stezka v Kutné Hoře Petr Pauliš, Miloslav Mikuš

Sláva a zánik kutnohorského dolování František Bedřich Vrátný

 

 

   


Štola sv. Jiří..  Foto Přibyl 2005.


Hloubení. Foto Přibyl 2005


Průvodkyně a Carolli. Foto Přibyl 2005


Dřevěná výztuž. Foto Přibyl 2005