MALEŠOV

  Dolování Na Černé rudě

Text Přibyl fotografie Bradáček

   Počátky dolování rudy v oblasti sahá až do 16. století. Důlní dílo a dobývky Na Černé rudě je pozůstatkem doby novější. Na začátku 18. století zde začíná těžit K.J. Bredda. Výrazný rozmach dobývání rudy spadá do období okolo roku 1733. Těžařství však postihl rozsáhlý požár, který svými důsledky ukončil činnost dolování v lokalitě.  

  Práce byly obnoveny až počátkem 19. století a důl byl v majetku Schönburgových. S menšími přestávkami se ruda v lokalitě těžila až do 20. století, doly byly v německém držení. Původní díla jsou v té době prohlubována do hloubky. V roce  1907 přechází důl pod správu Augustina Těšitele a Antonína Klímu. Pražská železářská společnost přebírá doly těsně před 1.světovou válkou a provádí během války na ložisku průzkumné práce. Z üdolí Vrchlice byla ražena Odtoková štola, dosáhla délky 100 metrů a měla odvodnit jámu Krečmerku. Válka však veškeré práce zastavila  a jáma byla zatopena, Lenkerův dóm byl pod vodou, včetně ložiska V Jarošci. V roce 1950 přebírá důl n.p. Železorudné doly Nučice. Obnovují se práce na dědičné štole, tento štolový horizont se stal 1.patrem dolu (311 m n.m.).  V roce 1952 převzal lokalitu Českomoravský rudní průzkum Kutná Hora, který pokračoval v ražení směrné chodby a průzkumných překůpků za účelem zjištění mocnosti ložiska. Během roku 1954 lokalitu přebírají pod správu opět Železorudné doly Nučice, n.p., ale za tři roky prakticky začala likvidace a v březnu 1958 byl důl uzavřen. 

   V dole v tomto období bylo vyraženo okolo 1000 metrů chodeb a byla vytěžena čočka magnetitu komorovou dobývkou. V letech 1955 - 57 bylo vytěženo 10 500 t rudy. V roce 1957 se začíná razit průzkumný překop z2. patra pod starou jámu V Jasošci za účelem zjištění dalšího pokračování rudního ložiska.

 Fotografie vpravo, letecký snímek lokace, klikněte pro jeho zvětšení....

© montanya.org 2005