MLÝNY

   

 

Mlýny v údolí Vrchlice 

 text a fotografie Pavel Přibyl
 V době středověkého dobývání v  Kutné Hoře pracovalo v údolí Vrchlice několikero mlýnů, z nichž část je v dnešní době v ubohém stavu. Jednou z trosek, byť nádhernou a romantickou, je i mlýn Cimburk a Šimákov, přímo pod hrází Velkého rybníka, z kterých pocházejí naše fotografie. 

 

   Mlýn Cimburk stál ještě v třicátých letech minulého století. Své jméno získal od názvu nedalekého hradiště. Poslední majitelka Réza - Terezie Petránková musela prodat své poslední pole, aby mohla zaplatit podíl na opravě hráze Velkého rybníka. Mlýn později vyhořel a majitelka skončila bez majetku v kutnohorském chudobinci. 

   V údolí Vrchlice pracovalo od 15. století poměrně velké množství mlýnů. Přímo ve městě pod Vlašským dvorem stojí rozsáhlý objekt Nového mlýna, zvaný také Komoráčův, Miránkovský či Josefův mlýn. 

   Dalším známým mlýnem je mlýn Denemark, přímo pod obcí Poličany. Hned u mlýna naleznete i neméně známou Poličanskou štolu, také zvanou Denemarkskou.  Jen o kus dále se nalézá Splálený mlýn. kde se v minulosti pekl výtečný chléb. Mezi Spáleným mlýnem  a hrází Velkého rybníka se nachází mlýn Cimburk, o kterém referujeme, a mlýn Šimákov. Z obou se do dnešních dnů zachovaly jen ruiny, s mnoha tábořišti výletníků. Jen pro zajímavost, i na dně Velkého rybníka skončily další dva mlýny. Mlýn Obický a Stračovský. V romantickém skalnatém údolí nad rybníkem na místě dnešní chatové osady stával mlýn Řešeto. K definitivnímu zániku tohoto a čtyř dalších mlýnů ( Slaměnec, Stará Lhota, Rabštejn a Karlov) došlo při výstavbě přehrady na Vrchlici. 

 

   © montanya.org

 

ZDROJE:

Stříbrná stezka v Kutné Hoře Petr Pauliš, Miloslav Mikuš

Sláva a zánik kutnohorského dolování František Bedřich Vrátný