BYLANKA

   

 

Štola u Bylanky na Maurské žíle 

 fotografie Pavel Přibyl
 Štola, jenž je součástí zdejší naučné stezky, se nalézá v údolí Bylanky, nedaleko ústí středověkých důlních děl ražených na některé z tzv. Maurských žil. Jejich název je odvozen od dolu Maur, který ležel na ztv. Kolovrátku v blízkosti nemocnice. Haldový pruh SSV-JJZ až SV-JZ směru, který kdysi vyznačoval průběh těchto žil, je dnes aplanován, ale z příležitostných odkryvů je zřejmé, že na území Žižkova a v okolí kostela Všech Svatých dosahoval značné šíře.

 

   Z ložiskově geologického hlediska jsou Maurské žíly řazeny k nadložním strukturám Oselského pásma. Probíhají zhruba v polovině vzdálenosti mezi Oselským a Grejfským pásmem.

    Ve štole prováděli před její likvidací dokumentaci speleologové, díky nimž je známa alespoň část místního podzemí. Z charakteru důlních děl je zřejmé, že jejich část vznikla pravděpodobně již v předhusitském období. Štola dlouhá přes 100 metrů sledovala tektonickou poruchu vyplněnou jílem a úlomky zvětralých rul o mocnosti 10 až 30 cm. Na jejím konci byla objevena dvě strmě ukloněná hloubení (hašply).  Přibližně 26 metrů pod úrovní přístupové cesty bylo objeveno další patro se zachovalými dřevěnými nosnými trámy. Z této chodby, která  se na jednom místě rozšiřuje do malé komory, vedou do hlubin další tři zatopená svislá díla. Dvě byla dokonce rozdělena na těžní a lezné oddělení. V některých hašplech se částečně zachovaly i dřevěné žebříky. Přístupová hlavní chodba je za prvním hloubením částečně zavalená sutí ze šachty , vedoucí k povrchu. V tomto závalu byly objeveny mimo jiné i koňské kosti a tzv. prubířské přepalovací misky. Část štolové počvy pokrývají krásné bílé sintry, které se zde vysrážely z protékajících důlních vod.

  Vydáte-li se po proudu, brzy naleznete malou nevýznamnou kutací štolu.

 © montanya.org 2005

   


Spodní štola, stav 2005.

V současné době (1.5 2005) jsou štoly nepřístupné a oba vchody zality betonem.
 

ZDROJE:

Stříbrná stezka v Kutné Hoře Petr Pauliš, Miloslav Mikuš

Sláva a zánik kutnohorského dolování František Bedřich Vrátný